Preskoči na vsebina

Kako izbiramo naše sestavine?

Varnost izdelkov je naša prednostna naloga. Naše izdelke za dom in osebno nego vsak dan uporablja na milijone ljudi po vsem svetu. Ljudje nam zaupajo, da jim bomo ponudili izdelke, ki so varni zanje, njihove družine in okolje.

Naši standardi izbire sestavin

Naše standarde izbire sestavin določajo trije ključni dejavniki: zakoni in predpisi, naše lastne notranje ocene varnosti in spreminjajoče se želje in potrebe potrošnikov.

Naše minimalna zagotovilo je, da so naši izdelki skladni z veljavno zakonodajo. Na več področjih pa postavljamo standarde višje od tistih, ki jih zahteva zakon. V takih primerih pričakujemo enako doseganje teh standardov tudi od naših dobaviteljev in poslovnih partnerjev. Ravno tako si, ko prevzamemo novo blagovno znamko ali novo podjetje, prizadevamo zagotoviti, da čim prej izpolnita naše standarde.

Povsod po svetu, kjer se proizvajajo, prodajajo ali uporabljajo naši izdelki, uporabljamo iste standarde. Naše standarde nenehno pregledujemo in posodabljamo glede na nove informacije.

Poiščite več informacij v razdelku »Odgovori na vaša vprašanja o sestavinah«.

Strokovno znanje o varnosti in okolju

Družba Unilever ima namensko središče za zagotavljanje varnosti in okolja (SEAC), kjer je zaposlenih približno 200 ljudi, vključno z znanstveniki, ki so priznani kot vodilni na svojem področju.

Glavni namen skupine pri SEAC je oceniti varnost in okoljsko trajnost izdelkov družbe Unilever in tako zagotoviti, da so varni za uporabnike, naše zaposlene in okolje.

Zagotavljanje varnosti in trajnosti z znanstveno odličnostjo in sodelovanjem

Poleg izvajanja lastnih pionirskih znanstvenih raziskav tesno sodelujemo tudi z vodilnimi predstavniki po vsem svetu, vključno z regulatorji, vladnimi znanstveniki in akademskimi strokovnjaki. To sodelovanje zagotavlja, da pri naših ocenah varnosti in okoljske trajnosti vedno upoštevamo najnovejša znanstvena dognanja.

Naše ocene varnosti in trajnosti

Od prve svetle ideje za nov izdelek, do njegove izdelave, prodaje in vse do trenutka, ko je izdelek zavržen, so naši znanstveniki SEAC vključeni na vsakem koraku, kjer usmerjajo upoštevanje varnosti in okoljske trajnosti s strani naših ekip.

Preden izdamo izdelek na trg, naši znanstveniki SEAC sodelujejo z ekipami iz družbe Unilever pri oceni varnosti in vplivu izdelka na okolje.

Uporabljamo mednarodno priznane ocene varnosti in trajnosti, ki upoštevajo tehnologijo izdelka, njegove sestavine in način uporabe.

Razumevanje nevarnosti, izpostavljenosti in tveganj

Naša ocena varnosti pri določanju stopnje tveganja sestavine ali izdelka upošteva dva ključna dejavnika – nevarnost in izpostavljenost.

Potencialne nevarnosti so povsod okoli nas in včasih na mestih, kjer bi to najmanj pričakovali.

Na primer: cianid je nevarna kemikalija in lahko se sprosti, če zaužijemo jabolčne peške.

Vemo, da je cianid nevaren, vendar zelo nizka raven snovi, ki bi se sprostila med nehotenim zaužitjem jabolčnih pešk, pomeni, da ne predstavlja tveganja.

Ocena nevarnosti in izpostavljenosti je še posebej pomembna pri izbiri sestavin in zagotavljanju, da so uporabljene količine varne in učinkovite.

Ko ocenjujemo izpostavljenost v primeru določenega izdelka, upoštevamo, koliko izdelka bo najverjetneje uporabljeno ob vsaki uporabi, ter trajanje in pogostost uporabe. Upoštevamo tudi možnost predvidljive nenamenske uporabe izdelka; na primer uporabe gela za prhanje za umivanje las.

Ko zagotovimo, da so ravni izpostavljenosti izdelku precej nižje od tistih, ki so lahko škodljive, smo lahko prepričani, da so naši izdelki varni za uporabnike, naše zaposlene in okolje.

Ko se na voljo kakršni koli novi podatki o določeni sestavini, jih preučimo. Če ti podatki spremenijo našo prejšnjo oceno tveganja, vedno ukrepamo.

Poslušamo vas

Od časa do časa nam nekateri uporabniki naših izdelke povedo, naj določene izdelke raje proizvajamo brez določenih sestavin. Vse sestavine v vseh naših izdelkih so varne; v primeru, ko bo na voljo ustrezna alternativna sestavina, pa bomo vedno razmislili o zamenjavi.

Če imate kakršno koli vprašanje sestavini katerega koli izmed naših izdelkov, se obrnite na nas.

Back to top